Botdensitometrie

Door middel van een zeer zwakke röntgenstraal worden metingen
uitgevoerd van de lage ruggenwervels en van de heup terwijl u op een
speciale tafel ligt.
Dit onderzoek wordt gebruikt om osteoporose(botontkalking) op te
sporen.
Geen voorbereiding nodig.
Onderzoeksduur:15 minuten.