Digitale Mammografie

Tijdens een standaard mammografisch onderzoek worden van elke borst 2
opnamen gemaakt.
Afhankelijk van het type borstweefsel wordt het onderzoek aangevuld met
een echpgrafie van de borsten.
Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.
Bij voorkeur gebeurt het onderzoek in de eerste 10 dagen na het starten
van de menstruatie.
Onderzoeksduur: ongeveer 15 minuten.