Digitale Radiografie

In onze dienst worden alle klassieke radiografische onderzoeken
uitgevoerd alsook alle opnamen van het gebit.
Er is enkel voorbereiding nodig voor gastro-intestinale radiografische
onderzoeken(RX maag,dundarm,dikke darm)
Onderzoeksduur afhankelijk van het aantal gevraagde onderzoeken kan
dit varieren van 5-30 minuten.