Betalingen

Wat u bij ons dient te betalen:

Remgeld:

Heb je een verwijsbrief van je dokter en is jouw verzekerbaarheid bij de ziekenkas in orde,dan dien je enkel het remgeld te betalen (deel dat de mutualiteit niet betaalt)

Screeningsmammografie:

Iedere vrouw tussen 50 en 69 jaar heeft het recht op een gratis screeningsmammografie indien je een uitnodigingsbrief van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het bevolkingsonderzoek hebt of een aanvraagformulier van uw behandelende geneesheer. Je dient ook aangesloten te zijn bij een Belgisch ziekenfonds

Botdensitometrie:

Dit onderzoek is volledig ten laste van de patient. Onder bepaalde voorwaarden is er (1 maal per 5 jaar) een tussenkomst van het ziekenfonds mogelijk. (verwijsbrief met attestering van de arts)